Hoe wordt mijn rendement berekend?

Binnen PDT laten we de rendementen zien van jouw portfolio. Met deze rendementen geven we een indicatie hoe jouw portfolio presteert. Er zijn veel verschillende manieren om je rendement uit te rekenen. In dit artikel leggen we uit welke methoden wij hanteren en hoe deze werken.
In voorgaande versies van de PDT, werd de rendementsberekening gebaseerd op de verhouding tussen jouw historische stortingen en jouw totale rendement (absolute methode). In nieuwere versies van de PDT, wordt gebruik gemaakt van een bewezen methode genaamd de Money-Weighted Rate of Return-methode (MWRR).
Sinds versie > 0.14.0 is de standaard rendementsberekening gewijzigd naar de 'Money-Weighted Rate of Return'-methode, hierdoor vallen de weergegeven rendementen over het algemeen wat hoger uit dan hiervoor.


Hoe werkt de 'Money-Weighted Rate of Return'-methode?

De ‘Money-Weighted Rate of Return'-rekenmethode houdt rekening met de momenten wanneer je geld stort en/of opneemt.  Daardoor is het mogelijk om een periode te selecteren waarover je jouw rendement wilt bekijken.

Voorbeeld
We kijken naar het rendement over het jaar 2021. Je hebt op 1 januari een bedrag van € 500,- gestort en daarmee het aandeel Shell gekocht, waar je vervolgens op 31 december, € 50,- winst over hebt gemaakt. Dit komt uit op 10% (€ 500 / € 50). 

Daarnaast heb je op 1 juli een nieuwe storting gedaan van € 500 en daarmee het aandeel Apple gekocht. Je hebt ook op dit aandeel € 50,- winst gemaakt op 31 december (10%). De prangende vraag is, wat is nu jouw rendement over het jaar 2021?
Je eerste intuïtie zegt waarschijnlijk dat je 10% totale winst hebt gemaakt, dit omdat je € 1000,- hebt gestort en € 100,- winst hebt gemaakt. Dit is ook hoe PDT jouw rendement tot versie 0.14.0 heeft berekend. Probeer je alleen eens in te beelden wat er gebeurt als jij nu nog eens € 1000,- stort. Uiteindelijk heb je dan € 2000,- gestort, maar je winst blijft € 100,-. Dit betekent dat je rendement meteen naar 5% zakt, wat natuurlijk niet erg logisch voelt.
Volgens de MWRR-methode is het belangrijk om de datum van de stortingen in acht te nemen. Zo heeft jouw eerste storting van € 500,- het hele jaar de kans gehad om te renderen, maar heeft jouw tweede storting van € 500,- maar de helft van het jaar gehad om te renderen. Om dit verschil mee te nemen hebben we gewichten toegekend aan jouw stortingen. Hoe langer de storting rendeert, hoe zwaarder het gewicht. Hoe de MWRR-methode exact deze wegingen maakt is vrij wiskundig bepaald en minder relevant voor deze uitleg, maar als we de bovenstaande feiten door deze methode heen gooien komen we uit op een rendement van ~13,4%.

Hoe werkt de 'Absoluut'-methode?

De absolute rendementsberekening is eigenlijk heel simpel. Deze kijkt naar je totale winst / verlies en vergelijkt deze met je stortingen, zonder deze te wegen. Heb je bijvoorbeeld € 100,- winst gemaakt over een totale inleg van € 1000,-, dan heb je dus simpelweg 10% winst ongeacht wanneer je stortingen hebben plaatsgevonden. Dit betekent wel dat bij nieuwe stortingen je rendement omlaag zal gaan, omdat je totale gestorte waarde toeneemt. Dit maakt het ook vrijwel onmogelijk om rendementen eerlijk te vergelijken met andere portfolio's.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op