Wat betekent CAGR?

Om je jaarlijkse groei te meten wordt vaak de rekenmethode CAGR gebruikt. Maar wat betekent het precies? CAGR staat voor de afkorting van Compound Annual Growth Rate. Hiermee bereken je het gemiddeld samengesteld rendement over een bepaalde periode. Kort gezegd, geeft de CAGR weer welk rendement er per jaar nodig is om op een bepaalde eindwaarde te komen.

Rekenvoorbeeld

Stel dat je €10.000 in een aandeel investeert, waarvan de groei in de afgelopen vier jaar variabel was:

Jaar Beginwaarde Rendement Eindwaarde
1 €10.000 20% €12.000
2 €12.000 30% €15.600
3 €15.600 -40% €9.360
4 €9.360 5% €9.828

Wanneer je het gemiddelde rendement zou nemen door deze met elkaar te delen, zou je uitkomen op een positief rendement van +3,75% per jaar. Terwijl je op je eindwaarde verlies hebt gemaakt. 

(20% + 30% − 40% + 5%) / 4 = 3,75%

Door CAGR te gebruiken, zal je een accurater beeld krijgen van het gemiddelde rendement. Zo zal je met een CAGR berekening uitkomen op een rendement van -0,43% per jaar.

(eindwaarde / begin waarde) ^ (1 / aantal jaren) - 1
(€9.828 / €10.000) ^ (1 / 4) - 1 = -0,43%

In de uiteindelijk CAGR berekening is 'samengestelde' groei verwerkt, wat betekent dat het rente op rente effect is meegenomen. Daardoor wordt er beter rekening gehouden met de positieve en negatieve jaren.

Absolute vs MWRR CAGR

Binnen PDT is het mogelijk om te kiezen hoe je rendement wordt berekend. Dit heeft ook invloed op de CAGR-berekening. De absolute CAGR zal worden berekend zoals in het bovenstaande voorbeeld. Maar zodra de MWRR-berekening is ingesteld, benaderen wij het bepalen van je eindwaarde anders. Je stortingen worden gewogen over je beleggingsperiode, wat van invloed is op de eindwaarde. Lees meer hoe MWRR wordt berekend.

Zo zal de berekening voor de Absolute en MWRR CAGR uitkomen op het volgende:

MWRR CAGR = (Totale MWRR rendement) ^ (1 / aantal jaren) - 1
Absolute CAGR = (Totale absolute rendement) ^ (1 / aantal jaren) - 1

Wanneer gebruik je CAGR?

Wanneer je langer dan een jaar belegt kan het inzichtelijk zijn om de CAGR van jouw portfolio bekijken. Beleg je bijvoorbeeld 6 jaar en heb je een totaal rendement van 103%, laat dat veel aan je verbeelding over. Misschien zegt een CAGR van 12,5% je meer.

Daarnaast kan je deze percentage afzetten tegen (het langdurige gemiddelde van) de markt of andere gedeelde portfolio’s.

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op