Portfoliowaarde

Je portfoliowaarde wordt weergegeven in de menubalk, ook wel bekend als de accountwaarde. Dit is het totale bedrag van al je effecten, ontvangen dividenden en beschikbare cash, verminderd met eventuele kosten.

Daarnaast bieden we inzicht in je toekomstige portfoliowaarde als aanvulling op je huidige waarde. Hiervoor hebben we een samengestelde groei-calculator ontwikkeld, zodat je kunt zien wat je portfoliowaarde zou kunnen zijn aan het einde van je beleggingshorizon.

Wat betekent samengestelde groei?

Om een schatting te maken van je toekomstige portfoliowaarde, kijken we naar de samengestelde groei van je portfolio. Samengestelde groei wordt ook wel het rente-op-rente of compounding effect genoemd. Dit betekent dat je rente ontvangt over de winst en rente die je in de loop der tijd hebt verdiend. Hierdoor zal je bedrag exponentieel groeien.

Hoe berekenen we je toekomstige portfoliowaarde?

We berekenen je toekomstige portfoliowaarde op basis van je eerdere acties bij je broker. We gebruiken de absolute CAGR (Compound Annual Growth Rate) van je portfolio als groeipercentage en berekenen je gemiddelde maandelijkse inleg op basis van je brokerstortingen. Deze waarden kunnen eventueel worden aangepast naar jouw persoonlijke voorkeur.

Voor een realistischere groei kijken we naar de absolute CAGR, deze wordt anders berekend dan de standaard ingestelde MWRR CAGR (Money-Weighted Rate of Return). De CAGR waardes zouden dus kunnen afwijken. Lees de verschillen over deze berekeningen onder Absolute vs MWRR CAGR.

Je beleggingsperiode begint vanaf je allereerste broker transactie. Om je toekomstige jaren te bepalen, kijken we naar je totale beleggingshorizon. Standaard staat deze op 30 jaar, maar deze waarde is ook aanpasbaar via de selector.

Wat voor formule wordt er gebruikt?

Om de toekomstige portfoliowaarde per jaar te berekenen maken we gebruik van twee complexe formules. Deze twee eind waardes tellen uiteindelijk bij elkaar op voor de totale toekomstige portfoliowaarde.

Voor de eerste formule kijken we naar het samengestelde groei-effect over je maandelijkse inleg. We gaan er vanuit dan in het begin van de maand is ingelegd.

A = PMT(((1 + r/n)^(nt) - 1) ÷ (r/n)) × (1+r/n) + P(1 + r/n)nt + (...)
A Portfoliowaarde
PMT Maandelijkse inleg
r De absolute CAGR
n Hoevaak de inleg compound in een jaar
t Het beleggingsjaar

Voor de tweede formule kijken we het samengestelde groei-effect over je opgebouwde portfoliowaarde.

A = (...) + P(1 + r/n)nt
P Start bedrag

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op