De data van een effect klopt niet of is onbekend

Kopt bijvoorbeeld de sector of land niet van jouw aandeel of is deze nog onbekend? Je helpt ons door een suggestie door te geven. Bij goedkeuring passen wij deze aan. Je kan dit doorgeven vanuit de PDT omgeving.

Onder je account is het mogelijk om contact op te nemen binnen PDT.
Feedback geven binnen PDT

Onze reacties ontvang je direct in je mailbox zodat je makkelijk de status van je feedback kan zien en eventueel kan reageren.

Ga naar PDT

Nog steeds hulp nodig? Neem contact met ons op Neem contact met ons op